Mediacija

Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov, ki se bistveno razlikuje od ostalih metod, saj izhaja iz domneve, da je spore mogoče reševati na takšen način, da sta z rešitvijo zadovoljni obe strani. Ljudje si praviloma želimo rešitve, ki bi bila koristna oziroma dobra tudi za nasprotno stran, vendar pa imamo, zaradi pomanjkanja konstruktivnega dialoga, le delni uvid v resnico. To je posledica psiholoških predispozicij posameznika in zunanjih okoliščin, kar lahko uspešno obvladujemo in presežemo z mediacijo. Kvalitetno izvedena mediacija namreč opušča nasprotniško naravnanost vpletenih in spodbuja sodelovalno držo kljub konfliktu (Marko Iršič, 2017, Mediacija. Pomoč pri razreševanju konfliktov). Mediator v tem procesu deluje kot “medij”, ki udeleženima stranema pomaga slišati in razumeti drug drugega. Iz svojih primerov v praksi lahko z gotovostjo trdim, da sprti strani praviloma sami najdeta rešitev za konflikt, če je mediator dobro opravil svoje delo in med njima spremenil odnos iz destruktivne v konstruktivno komunikacijo. Usposobljeni mediatorji poznamo številne tehnike za dosego tega cilja, ki upoštevajo vse udeležene in njihove osebnostne značilnosti. 

V družinskem okolju se tehnike mediacije uporabljajo za reševanje vseh vrst vprašanj, dilem ali sporov – med partnerjema ali med dvema oziroma več člani v družini. To lahko vključuje razrešitev spornih vprašanj med udeleženci, ki imajo sicer delujoč odnos, med udeleženci, ki želijo izboljšati odnos, ločitveno in poločitveno mediacijo, mediacijo med družino in zunanjimi subjekti idr. Pri svojem delu uporabljam metode transformativne mediacije, ki se v okviru družinskih izzivov primarno usmerja k rekonstrukciji odnosov med udeleženci z namenom, da preko izboljšanega odnosa lažje dosežemo dogovor glede specifičnega vprašanja.

Prednosti mediacije v poslovnem okolju so predvsem: hitrost rešitve konfliktov, učinkovitost in uspešnost, nizki stroški, obojestransko zadovoljstvo oziroma zadovoljivost z rešitvijo in to, da pri tej metodi ni negativnih tveganj. Zato številna podjetja prepoznavajo potencial prav v konstruktivnem reševanju sporov z mediacijo.

Lokacija in cenik

LOKACIJA:
Ljubljana Stegne

 

CENIK:
50 min / 50 eur za fizične osebe
50 min / 80 eur za spore med fizično osebo in pravno osebo
50 min / 120 eur za spore med pravnima osebama (min 100 min)

V primeru mediacije, sprti strani krijeta stroške v enakih delih, razen, če se dogovorita drugače.