Podporne skupine

Ljudje smo že iz časa pradavnine socialna bitja, kar pomeni, da so odnosi drug z drugim temelj našega obstoja. Samo v odnosu z drugim lahko osebnostno rastemo in skrbimo za napredek in razvoj človeške vrste. Ritem in vrednote sodobnega sveta posameznika silijo v to, da postaja vse bolj individualno bitje. S tem ni nič narobe, če znamo zapolniti praznino, ki ob tem nastaja in ohraniti nujno potrebne socialne stike. Pogosto slišimo, da je osamljenost najtežje breme, pa naj si gre za dejansko socialno izoliranost od stikov z drugimi, ali pa za posameznika, ki se v množici ljudi s svojimi težavami počuti neslišanega, nerazumljenega ali celo izoliranega od ostalih.

Skupinska terapija se je izkazala za uspešno obliko pomoči pri številnih raznovrstnih težavah, kot so anksioznost, depresija, težave v odnosih, odvisnosti, pomanjkanje samozavesti in nekatere druge. Uspešno deluje kot podporna terapija posamezniku, ki je že vključen v individualno terapijo, lahko pa je primerna tudi za posameznike, ki niso vključeni v individualno terapijo, vendar pa želijo skozi odnose z drugimi izboljšati svoje psihofizično počutje.

Šele v odnosu z drugimi lahko zares spoznamo sebe, svoje prednosti in slabosti, svoje izvrstne lastnosti in določene značilnosti, ki jih lahko izboljšamo. Sebe namreč doživljamo skozi prizmo lastnih izkušenj, vrednot in prepričanj in pogosto se zgodi, da lahko šele v interakciji z drugimi sebe razumemo v drugačni luči. Skupina nam nudi varno okolje raziskovanja sebe v interakciji z drugimi ljudmi in ima dokazano številne prednosti. Za razliko od individualne terapije ima klient v skupini manj časa za pogovor o sebi, vendar ga to poleg poudarjanja vzajemnosti in poslušanja drugega, uči, da si izbori pravi čas zase, pri tem pa dopušča prostor tudi drugim. V skupini se počutimo manj izolirani, bolj razumljeni in zato bolj usmerjeni v prepoznavanje lastnih težav, ki se včasih odražajo tudi v drugih udeležencih skupine. Člani skupine si med seboj praktično in čustveno pomagajo, skupaj preživljajo težje trenutke, delijo veselje in tudi bolečino. S tem, ko v skupini prisluhnejo drugim, se lahko udeleženci naučijo novih in drugačnih načinov reševanja podobnih situacij, iz skupine črpajo moč in vitalnost ter varnost in podporo.

Lokacija in cenik

LOKACIJA:
Ljubljana Stegne ali online srečanje

 

CENIK:
5 srečanj  (100 min / srečanje) / 120 eur (24 eur / srečanje)

Plačilo skupinske terapije se izvede vnaprej za vseh šest zaporednih srečanj, ne glede na prisotnost.