Poslovno svetovanje

Umetnost učinkovite lastne sporočilnosti je bistvena sestavina uspešnega vodenja. Dobro razvite komunikacijske veščine so gonilna sila uspešnega podjetja. To velja za vse oblike komuniciranja, tako govor in pisanje kot tudi poslušanje. Učinkovito komuniciranje in s tem tudi učinkovito poslovanje je v pretežni meri odvisno od tega, ali so zaposleni razumeli pomen našega sporočila, to je, da bodo željeni načrti vodstva učinkovito uresničeni – po možnosti v smer, v katero želimo.

Komuniciranje je proces, ki poteka v dveh smereh. Prav zaradi usmerjenosti na odnos, se je transakcijska analiza (TA) v zadnjih letih uveljavila kot učinkovita metoda za spodbujanje bolj odprte komunikacije med zaposlenimi. Izvajanje TA v organizaciji lahko močno izboljša kulturo podjetja in učinkovitost na delovnem mestu. Poleg osnovne prednosti, t.j. usmerjenosti na odnos, nam TA pomaga prepoznati interakcije med zaposlenimi in ponudi rešitve, kako jih izboljšati. Pri sprejemanju odločitev teži k temu, da ne izključuje potreb ostalih zaposlenih, kar pa tudi izboljša vodenje.

Lokacija in cenik

LOKACIJA:
Ljubljana Stegne ali online srečanje

 

CENIK:
50 min / 150 eur (min 100 min)