Psihoterapija in svetovanje

Psihoterapija in svetovanje sta različna terapevtska pristopa, ki imata nekatere podobne značilnosti, pa vendar med njima obstaja pomembna razlika. Pri obeh gre za pogovorno terapijo, ki poteka med klientom in kvalificiranim terapevtom. Za oba pristopa je bistvenega pomena odnos med klientom in terapevtom, ta pa se gradi postopoma. Oba omenjena procesa klienta podpreta pri raziskovanju in razumevanju različnih vprašanj ter iskanju odgovorov nanje. Prav tako sta oba usmerjena v opolnomočenje klienta, da ta lahko bolje razume sebe, situacijo, s katero se sooča ter navsezadnje prepozna proces, ki ga vodi do zanj pomembnih sprememb v življenju. Vse našteto predstavlja temelj, da lahko posameznik doseže rast in seveda željeno spremembo.

Svetovanje je relativno kratek terapevtski proces, ki ga poznamo tudi pod pojmom »kratkotrajna psihoterapija« (short-term therapy). Ta se osredotoča na reševanje specifične težave, ki jo klient želi razrešiti, lahko pa se v času psihoterapije tudi posvetimo na boljše in lažje soočanje klienta s konkretnim izzivom. Poteka lahko v omejenem številu srečanj, namenjeno pa je zlasti premagovanju trenutnih ovir, pri čemer je nekoliko v ozadju obravnava globljih vzrokov za dolgotrajnejše težave klienta. V procesu terapije klienta kot terapevtka podprem pri raziskovanju sebe in mu pomagam pri razumevanju njegove trenutne situacije, pri tem pa skupaj raziščeva, kateri so njegovi lastni in kateri zunanji viri, ki mu lahko koristijo. Ta oblika pomoči je namenjena vsem, ki iščejo kratkotrajno pomoč pri specifičnih težavah, s katerimi se soočajo v sedanjosti.

Psihoterapija je dolgotrajnejši in nekoliko bolj poglobljen proces (long-term therapy), ki se osredotoča na obravnavo globljih vzrokov za nastanek težav. Običajno se osredotoča na preteklost, ni pa to nujno. V procesu gre predvsem za raziskovanje notranjega sveta posameznika, ki se je izoblikoval v preteklosti, preko tovrstnih preteklih izkušenj pa vplival na mišljenje, čustvovanje in vedenje v sedanjosti. Pogosto gre za subtilno priučene vzorce vedenja, ki nezavedno kreirajo sedanjost posameznika na določen način, ki pa zanj ni nujno najbolj ugoden. Z vami lahko na varen in spoštljiv način raziščem vaš notranji svet in vam pomagam razumeti, kdo in kaj je v preteklosti oblikoval vaš pogled na svet danes. Na kakšen način se danes soočamo z izzivi življenja je namreč odvisno tako od osebnih predispozicij kot tudi preteklih izkušenj. Poglobljen vpogled vase in razumevanje povezav s preteklimi dogodki v življenju lahko pomembno vplivata na naše misli, čustva in vedenje v prihodnje.

Pri svojem delu transakcijsko analizo uporabljam kot osnovno modaliteto psihoterapije, se pa v procesu opiram na vrsto drugih pristopov. Transakcijska analiza je zelo dinamična terapija, ki je široko uporabljena v svetovanju in terapiji na individualni ravni, kot tudi širše – v izobraževanju, korporativnem svetovanju in nekaterih drugih organizacijah. Terapevtu nudi močno orodje, saj je v celoti zasnovana z enostavnejšim in vsem razumljivim jezikom. To je nujno za psihoedukacijo klienta, ki lahko pripelje do uvida širše slike in razrešitve težave. Poleg tega transakcijska analiza vključuje vrsto orodij in modelov, ki jih lahko terapevti izbirno vključimo v proces, kadar ocenimo, da bi to bilo za klienta koristno.

Kako se pripravim na prvo srečanje?

Prvi obisk pri psihoterapevtu je lahko velik izziv. Ko se odločate za ta korak je najprej pomembno, da najdete usposobljenega terapevta. Nekateri klienti so pred prvim obiskom nesigurni. Ne vedo točno kako terapija poteka in ali je to res dobro za njih. Vse to je normalno. Vsako srečanje je drugačno in prilagojeno posameznemu klientu.

 

Dobro je, če se prej pripravite, zato da lahko na prvi terapiji lažje predstavite svoje težave. Razmislite o svojih ciljih oz. o tem kaj želite s terapijo doseči. Če vam je težko določiti jasne cilje, se lahko o tem pogovorite na prvem srečanju.

 

Bodite odprti na prvem srečanju. Pomembno je, da terapevta vprašate vse kar vas zanima. Če imate po prvem srečanju kakršne koli pomisleke glede terapije, mu to povejte. Bodite iskreni. Terapija je zaupna, kar pomeni, da vse kar se želite pogovoriti s terapevtom ostane med vama. Terapevt je zavezan k zaupnosti.

 

Na prvih srečanjih lahko dvomite glede učinkovitosti terapije. Tudi to je normalno. Na začetku je najprej potrebno zgraditi zaupen odnos. To je vzajemni proces med klientom in terapevtom. Pustite si dovolj časa, da vidite, če vam ta odnos ustreza.

 

Terapija temelji na skupnem dogovoru. Opredelitev terapevtskih  ciljev in postavitev temeljev dobrega terapevtskega odnosa so začetek procesa.  Za dosego tega je včasih potrebnih več srečanj.  Na teh prvih srečanjih je pomembno, da se s terapevtom dogovorite glede poteka terapije. Terapevtski dogovor mora biti ekspliciten, kar pomeni, da  terapevt skupaj s klientom opredeli kaj je cilj terapije, biti mora realen (torej dosegljiv) in časovno določen.

 

Čeprav je lahko prvo srečanje pri terapevtu za vas stresno, si zapomnite, da je terapevt tam za vas. Skupaj bosta raziskovala vaše misli, čustva in vedenje ter se osredotočila na reševanje vaših težav. Potovati čez izzive življenja ni vedno enostavno. S podporo dobrega terapevta pa je zagotovo lažje. 

Psihoterapija lahko pomaga pri vrsti težav, kot so:

 • anksioznost in težave pri
 • obvladovanju čustev,
 • depresija, občutki žalosti in praznine,
 • nizka samozavest in
 • samospoštovanje,
 • nekoristni načini razmišljanja, čustvovanja in vedenja,
 • težave z asertivnostjo,
 • težave pri izražanju in/ali obvladovanju jeze,
 • soočanje s travmo in njenimi posledicami iz otroštva (spolne, fizične, čustvene zlorabe),
 • soočanje s travmo in njenimi posledicami pri odraslih,
 • težave v odnosih,
 • žalovanje, izguba,
 • vprašanja identitete,
 • stres pri delu, izgorelosti,
 • občutek neizpolnjenosti,
 • in številne druge.

Vse našteto je lahko posledica vsakodnevnih manjših stresov v življenju posameznika ali pa bolj specifičnih, enkratnih dogodkov, bodisi trenutnih bodisi takšnih, ki so se zgodili v preteklosti in so ostali nerazrešeni. Pomembno je, da se posameznik zaveda, da gre za rešljive težave, s katerimi se soočajo tudi številni drugi. Pogosto se srečujem s klienti, ki pravijo, da imajo občutek, da izgubljajo stik z realnostjo ali pa, da se počutijo, da je z njimi nekaj narobe. Zavedati se moramo, da ni tako. Vsi imamo težka obdobja, najbolj pomembno pri tem pa je, da te občutke prepoznamo, identificiramo njihov izvor in jih sprejmemo brez obsojanja. Vešč psihoterapevt bo upošteval vaše skrbi in strahove, prepoznal bo vaše potrebe in želje ter vas skozi proces naučil, kako obvladati težave, s katerimi se soočate.

 

Prav je, da se zavedamo, da psihoterapija ni vedno učinkovita. Obstajajo primeri, ko psihoterapija ne deluje ali pa ne daje vseh želenih rezultatov. To se zgodi predvsem, če:

 • izberemo neustreznega terapevta (lahko je težava v nepoznavanju primernih metod s strani terapevta ali pa se preprosto z njim ne ujamemo);
 • izberemo neustrezno vrsto terapije (niso vse oblike pomoči primerne za vsakogar in v določenih primerih nekatere metode in tehnike delujejo bolj učinkovito od drugih);
 • imamo nerealna pričakovanja (včasih imamo nerealna pričakovanja do sebe in/ali do drugih ljudi, kar mora psihoterapevt zaznati dovolj zgodaj v procesu terapije in se klientom o tem pogovoriti);
 • se ne vključimo aktivno v terapijo (terapija nam lahko pokaže cilj in da pogum, da ga dosežemo, ostalo moramo poiskati v sebi).Dober psihoterapevt bo te morebitne ovire na poti klienta do želenih rezultatov prepoznal in se z njim o tem pogovoril. Nešteto poti lahko vodi do istega cilja. Če se vam zdi, da ste v procesu psihoterapije obtičali, je prav, da se o tem pogovorite s terapevtom ali poiščete boljšo pot zase.

LOKACIJA:
Ljubljana Stegne ali online srečanje

CENIK:
Individualna psihoterapija / svetovanje
1 terapija 50 min / 60 eur

Paket terapij 5 + 1 gratis 6 x 50 min / 300 eur

Odpoved individualne terapije ali spremembo termina je potrebno sporočiti vsaj 2 delovna dneva vnaprej. V primeru nenapovedanega izostanka s terapije ali prepozno sporočeno odsotnost velja, da je bila terapija realizirana in se za njo izda račun. Izjema od tega pravila so bolniške odsotnosti ali drugi tehtni razlogi, ki se obravnavajo individualno.