Zakaj transakcijska analiza?

Glede na to, da so vsi uveljavljeni psihoterapevtski pristopi lahko učinkoviti ter, da mora vsak najti terapevta, ki mu po teoretični usmeritvi in osebnostnih lastnostih nudi občutek lagodja, lahko v nadaljevanju navedem nekaj razlogov, zakaj je transakcijska analiza še posebej učinkovita:

 

  1. Transakcijski analitični terapevt je s klientom v enakovrednem položaju. Ne nastopa kot strokovnjak, ki rešuje problem in ne daje nasvetov, temveč skupaj s klientom dela na iskanju virov in krepitvi veščin za doseganje sprememb.
  2. Osnovni gradnik terapije je t.i. »terapevtska pogodba«, ko se klient in terapevt dogovorita, kaj klient želi spremeniti in kateri koraki so potrebni za dosego spremembe. Skupaj ocenita, ali so postavljeni cilji dovolj konkretni, realni in preverljivi.
  3. Transakcijska analiza deluje na vseh ravneh, kjer se pokaže disfunkcionalnost: na čustveni (čustva), kognitivni (misli), vedenjski (vedenje in odnosi) in somatski (fizični občutki) ravni. Simptomi stiske se pogosto pokažejo na vseh omenjenih ravneh, vendar je od posameznika odvisno na kateri od njih se izrazijo bolj intenzivno. Dober terapevt prepozna in ločuje pri klientu, katere ravni so bolj dostopne za spremembo, in postopno začenja s spodbujanjem tistih ravni, ki klientu povzročajo več težav.
  4. Uporablja se razumljiv jezik, kar zagotavlja, da lahko klient, ne glede na predznanje, razume lastne psihične procese in razume potek psihoterapevtskega procesa.
  5. Transakcijska terapija se osredotoča na trenutek »tukaj in zdaj« in se preko trenutnega doživljanja klienta usmerja v dosego spremembe za naprej. Zgodovina klienta je ključni gradnik klientovih vzorcev mišljenja, vedenja in čustvovanja, vendar nam v procesu služi izključno za razumevanje disfunkcionalnih vzorcev, ki klienta ovirajo danes. Nikoli ni namen ta, da se v zgodovino oziramo več kot je nujno potrebno. Cilj je poiskati načine, kako se bolje počutiti v prihodnosti – vključevanje preteklosti je lahko le sredstvo za dosego tega cilja.
  6. Transakcijska analiza ni en sam model, ampak je skupek teorij, povezanih v celoto (ego stanja, življenjske pozicije, ekonomija transakcij, skriptni sistem, teorija iger … ), kar terapevtu omogoča, da proces prilagaja klientu in uporabi tiste metode, za katere predvideva, da bodo pri posamezniku najbolj učinkovite. Poleg tega se novejši pristopi v okviru transakcijske analize vse bolj približujejo integrativnemu pristopu, ki v proces integrira metode različnih smeri – vse z namenom, da klientu ponudi čim bolj individualno obravnavo.