Dobrodošli

Boma je ograjen prostor, ki ga plemena v savanskih predelih Afrike uporabljajo za zaščito sebe in svoje lastnine. Narejena je iz vej trnatih grmov kar odvrača plenilce, da bi prišli v njeno notranjost. Poleg varnosti nudi prijeten prostor za druženje ob večernem ognju in ohranja skrivnosti neštetih zgodb domačinov ter njihovih prednikov.

Bome so lahko hitro in enostavno zgrajena zatočišča ali pa so bolj dovršenih oblik in plemenom služijo dlje časa. Svojim klientom se trudim zagotoviti prav to – zaupno, varno in sočutno okolje, kjer lahko iz udobnega zavetja skupaj pogledamo na zunanji svet, ki je za vsakega od nas na svoj način poln izzivov.

Sem specializantka transakcijsko analitične psihoterapije in magistra politologije.

Na pot psihoterapevtskega dela me je pripeljalo spoznanje, da je komunikacija v vseh okoljih umetnost uspešne lastne sporočilnosti in učinkovitega razumevanja drugih. Za oboje je pomembno poznavanje psihološkega ozadja sebe in ljudi s katerimi gradimo odnose. Verjamem, da ima vsak od nas potencial, da zaživi polno življenje. Pot do tega cilja pa je za vsakega od nas drugačna. Na tej poti je neprecenljivo imeti zaupnika, sopotnika, ki razume in sprejema. To iščem v ljudeh in to dajem.

Transakcijska analiza deluje na različnih ravneh – čustveni, kognitivni, vedenjski in somatski. Omogoča globoko razumevanje lastnih psihičnih procesov in spodbuja učinkovite spremembe v sedanjem trenutku.  Za uspešno terapijo je najpomembnejše, da skupaj s klientom ustvariva varen in zaupen odnos, ki je temeljni gradnik celotnega procesa. V okviru terapije skupaj določiva jasne in dosegljive cilje, s poudarkom na prepoznavanju in krepitvi virov ter veščin, potrebnih za doseganje pozitivnih sprememb.

 

Veliko zmoremo sami, a cilje lažje in hitreje dosežemo, če stopimo skupaj.

O meni

Sem specializantka transakcijsko analitične psihoterapije in magistra politologije. V okviru Inštituta za integrativno psihoterapijo in svetovanje (IPSA) zaključujem štiriletni študij transakcijske analize, kjer sem po opravljenih pogojih za delo s klienti pridobila naziv specializantka transakcijsko analitične psihoterapije. Pred tem sem na Fakulteti za uporabne družbene študije diplomirala iz psihoterapevtske propedevtike (2020). Po zaključenem študiju transakcijske analize začenjam postopek pridobitve naziva certificirane psihoterapevtke (CTA) pri Evropskem združenju za transakcijsko analizo (EATA).
 
Kot specializantka svoje delo opravljam pod redno supervizijo in mentorstvom. Redno se udeležujem kongresov, izobraževanj in seminarjev s področja različnih psihoterapevtskih modalitet doma in v tujini.

Pretekle izkušnje

Po temeljni izobrazbi sem magistra politologije. Vrsto let sem delala kot svetovalka na področju zdravstva in okoljskih politik, pri čemer sem bila pri svojem delu vedno tesno povezana z ljudmi. Izkušnje v številnih delovnih timih so me prepričale, da je uspešna komunikacija ključ do uspehov tako na poslovnem kot tudi zasebnem področju. Svoje strokovne interese sem usmerjala v organizacijo dela, tehnike pogajanj in mediacijo. V letu 2019 mi je Zavod RAKMO podelil naziv Usposobljena mediatorka. V zadnjih letih sem pridobila številne dragocene vodstvene izkušnje, zlasti pri delu na evropskih projektih s področja zdravstva.

Sem članica organizacij:

 • Društva za transakcijsko analizo Slovenije – Sloventa;
 • Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo – Sinta;
 • Slovenske krovne zveze za psihoterapijo – SKZP;
 • Evropske zveze za psihoterapijo – EAP;
 • Evropske zveze za transakcijsko analizo – EATA.

Zakaj transakcijska analiza?

Glede na to, da so vsi uveljavljeni psihoterapevtski pristopi lahko učinkoviti ter, da mora vsak najti terapevta, ki mu po teoretični usmeritvi in osebnostnih lastnostih nudi občutek lagodja, lahko v nadaljevanju navedem nekaj razlogov, zakaj je transakcijska analiza še posebej učinkovita.

Storitve

Psihoterapija in svetovanje

Psihoterapija in svetovanje sta različna terapevtska pristopa, ki imata nekatere podobne značilnosti, pa vendar med njima obstaja pomembna razlika. Pri obeh gre za pogovorno terapijo …

Podporne skupine

Skupinska terapija se je izkazala za uspešno obliko pomoči pri številnih raznovrstnih težavah, kot so anksioznost, depresija, težave v odnosih, odvisnosti, pomanjkanje samozavesti in nekatere druge …

Poslovno svetovanje

Komuniciranje je proces, ki poteka v dveh smereh. Prav zaradi usmerjenosti na odnos, se je transakcijska analiza (TA) v zadnjih letih uveljavila kot učinkovita metoda za spodbujanje bolj …

Mediacija

Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov, ki se bistveno razlikuje od ostalih metod, saj izhaja iz domneve, da je spore mogoče reševati na takšen način, da sta z rešitvijo zadovoljni obe strani …

Kontakt

Lucija Šenkinc

specializantka transakcijsko analitične psihoterapije

Zakaj transakcijska analiza?

Glede na to, da so vsi uveljavljeni psihoterapevtski pristopi lahko učinkoviti ter, da mora vsak najti terapevta, ki mu po teoretični usmeritvi in osebnostnih lastnostih nudi občutek lagodja, lahko v nadaljevanju navedem nekaj razlogov, zakaj je transakcijska analiza še posebej učinkovita:

 

 1. Transakcijski analitični terapevt je s klientom v enakovrednem položaju. Ne nastopa kot strokovnjak, ki rešuje problem in ne daje nasvetov, temveč skupaj s klientom dela na iskanju virov in krepitvi veščin za doseganje sprememb.
 2. Osnovni gradnik terapije je t.i. »terapevtska pogodba«, ko se klient in terapevt dogovorita, kaj klient želi spremeniti in kateri koraki so potrebni za dosego spremembe. Skupaj ocenita, ali so postavljeni cilji dovolj konkretni, realni in preverljivi.
 3. Transakcijska analiza deluje na vseh ravneh, kjer se pokaže disfunkcionalnost: na čustveni (čustva), kognitivni (misli), vedenjski (vedenje in odnosi) in somatski (fizični občutki) ravni. Simptomi stiske se pogosto pokažejo na vseh omenjenih ravneh, vendar je od posameznika odvisno na kateri od njih se izrazijo bolj intenzivno. Dober terapevt prepozna in ločuje pri klientu, katere ravni so bolj dostopne za spremembo, in postopno začenja s spodbujanjem tistih ravni, ki klientu povzročajo več težav.
 4. Uporablja se razumljiv jezik, kar zagotavlja, da lahko klient, ne glede na predznanje, razume lastne psihične procese in razume potek psihoterapevtskega procesa.
 5. Transakcijska terapija se osredotoča na trenutek »tukaj in zdaj« in se preko trenutnega doživljanja klienta usmerja v dosego spremembe za naprej. Zgodovina klienta je ključni gradnik klientovih vzorcev mišljenja, vedenja in čustvovanja, vendar nam v procesu služi izključno za razumevanje disfunkcionalnih vzorcev, ki klienta ovirajo danes. Nikoli ni namen ta, da se v zgodovino oziramo več kot je nujno potrebno. Cilj je poiskati načine, kako se bolje počutiti v prihodnosti – vključevanje preteklosti je lahko le sredstvo za dosego tega cilja.
 6. Transakcijska analiza ni en sam model, ampak je skupek teorij, povezanih v celoto (ego stanja, življenjske pozicije, ekonomija transakcij, skriptni sistem, teorija iger … ), kar terapevtu omogoča, da proces prilagaja klientu in uporabi tiste metode, za katere predvideva, da bodo pri posamezniku najbolj učinkovite. Poleg tega se novejši pristopi v okviru transakcijske analize vse bolj približujejo integrativnemu pristopu, ki v proces integrira metode različnih smeri – vse z namenom, da klientu ponudi čim bolj individualno obravnavo.

Psihoterapija in svetovanje

Psihoterapija in svetovanje sta različna terapevtska pristopa, ki imata nekatere podobne značilnosti, pa vendar med njima obstaja pomembna razlika. Pri obeh gre za pogovorno terapijo, ki poteka med klientom in kvalificiranim terapevtom. Za oba pristopa je bistvenega pomena odnos med klientom in terapevtom, ta pa se gradi postopoma. Oba omenjena procesa klienta podpreta pri raziskovanju in razumevanju različnih vprašanj ter iskanju odgovorov nanje. Prav tako sta oba usmerjena v opolnomočenje klienta, da ta lahko bolje razume sebe, situacijo, s katero se sooča ter navsezadnje prepozna proces, ki ga vodi do zanj pomembnih sprememb v življenju. Vse našteto predstavlja temelj, da lahko posameznik doseže rast in seveda željeno spremembo.

Svetovanje je relativno kratek terapevtski proces, ki ga poznamo tudi pod pojmom »kratkotrajna psihoterapija« (short-term therapy). Ta se osredotoča na reševanje specifične težave, ki jo klient želi razrešiti, lahko pa se v času psihoterapije tudi posvetimo na boljše in lažje soočanje klienta s konkretnim izzivom. Poteka lahko v omejenem številu srečanj, namenjeno pa je zlasti premagovanju trenutnih ovir, pri čemer je nekoliko v ozadju obravnava globljih vzrokov za dolgotrajnejše težave klienta. V procesu terapije klienta kot terapevtka podprem pri raziskovanju sebe in mu pomagam pri razumevanju njegove trenutne situacije, pri tem pa skupaj raziščeva, kateri so njegovi lastni in kateri zunanji viri, ki mu lahko koristijo. Ta oblika pomoči je namenjena vsem, ki iščejo kratkotrajno pomoč pri specifičnih težavah, s katerimi se soočajo v sedanjosti.

Psihoterapija je dolgotrajnejši in nekoliko bolj poglobljen proces (long-term therapy), ki se osredotoča na obravnavo globljih vzrokov za nastanek težav. Običajno se osredotoča na preteklost, ni pa to nujno. V procesu gre predvsem za raziskovanje notranjega sveta posameznika, ki se je izoblikoval v preteklosti, preko tovrstnih preteklih izkušenj pa vplival na mišljenje, čustvovanje in vedenje v sedanjosti. Pogosto gre za subtilno priučene vzorce vedenja, ki nezavedno kreirajo sedanjost posameznika na določen način, ki pa zanj ni nujno najbolj ugoden. Z vami lahko na varen in spoštljiv način raziščem vaš notranji svet in vam pomagam razumeti, kdo in kaj je v preteklosti oblikoval vaš pogled na svet danes. Na kakšen način se danes soočamo z izzivi življenja je namreč odvisno tako od osebnih predispozicij kot tudi preteklih izkušenj. Poglobljen vpogled vase in razumevanje povezav s preteklimi dogodki v življenju lahko pomembno vplivata na naše misli, čustva in vedenje v prihodnje.

Pri svojem delu transakcijsko analizo uporabljam kot osnovno modaliteto psihoterapije, se pa v procesu opiram na vrsto drugih pristopov. Transakcijska analiza je zelo dinamična terapija, ki je široko uporabljena v svetovanju in terapiji na individualni ravni, kot tudi širše – v izobraževanju, korporativnem svetovanju in nekaterih drugih organizacijah. Terapevtu nudi močno orodje, saj je v celoti zasnovana z enostavnejšim in vsem razumljivim jezikom. To je nujno za psihoedukacijo klienta, ki lahko pripelje do uvida širše slike in razrešitve težave. Poleg tega transakcijska analiza vključuje vrsto orodij in modelov, ki jih lahko terapevti izbirno vključimo v proces, kadar ocenimo, da bi to bilo za klienta koristno.

Kako se pripravim na prvo srečanje?

Prvi obisk pri psihoterapevtu je lahko velik izziv. Ko se odločate za ta korak je najprej pomembno, da najdete usposobljenega terapevta. Nekateri klienti so pred prvim obiskom nesigurni. Ne vedo točno kako terapija poteka in ali je to res dobro za njih. Vse to je normalno. Vsako srečanje je drugačno in prilagojeno posameznemu klientu.

 

Dobro je, če se prej pripravite, zato da lahko na prvi terapiji lažje predstavite svoje težave. Razmislite o svojih ciljih oz. o tem kaj želite s terapijo doseči. Če vam je težko določiti jasne cilje, se lahko o tem pogovorite na prvem srečanju.

 

Bodite odprti na prvem srečanju. Pomembno je, da terapevta vprašate vse kar vas zanima. Če imate po prvem srečanju kakršne koli pomisleke glede terapije, mu to povejte. Bodite iskreni. Terapija je zaupna, kar pomeni, da vse kar se želite pogovoriti s terapevtom ostane med vama. Terapevt je zavezan k zaupnosti.

 

Na prvih srečanjih lahko dvomite glede učinkovitosti terapije. Tudi to je normalno. Na začetku je najprej potrebno zgraditi zaupen odnos. To je vzajemni proces med klientom in terapevtom. Pustite si dovolj časa, da vidite, če vam ta odnos ustreza.

 

Terapija temelji na skupnem dogovoru. Opredelitev terapevtskih  ciljev in postavitev temeljev dobrega terapevtskega odnosa so začetek procesa.  Za dosego tega je včasih potrebnih več srečanj.  Na teh prvih srečanjih je pomembno, da se s terapevtom dogovorite glede poteka terapije. Terapevtski dogovor mora biti ekspliciten, kar pomeni, da  terapevt skupaj s klientom opredeli kaj je cilj terapije, biti mora realen (torej dosegljiv) in časovno določen.

 

Čeprav je lahko prvo srečanje pri terapevtu za vas stresno, si zapomnite, da je terapevt tam za vas. Skupaj bosta raziskovala vaše misli, čustva in vedenje ter se osredotočila na reševanje vaših težav. Potovati čez izzive življenja ni vedno enostavno. S podporo dobrega terapevta pa je zagotovo lažje. 

Psihoterapija lahko pomaga pri vrsti težav, kot so:

 • anksioznost in težave pri
 • obvladovanju čustev,
 • depresija, občutki žalosti in praznine,
 • nizka samozavest in
 • samospoštovanje,
 • nekoristni načini razmišljanja, čustvovanja in vedenja,
 • težave z asertivnostjo,
 • težave pri izražanju in/ali obvladovanju jeze,
 • soočanje s travmo in njenimi posledicami iz otroštva (spolne, fizične, čustvene zlorabe),
 • soočanje s travmo in njenimi posledicami pri odraslih,
 • težave v odnosih,
 • žalovanje, izguba,
 • vprašanja identitete,
 • stres pri delu, izgorelosti,
 • občutek neizpolnjenosti,
 • in številne druge.

Vse našteto je lahko posledica vsakodnevnih manjših stresov v življenju posameznika ali pa bolj specifičnih, enkratnih dogodkov, bodisi trenutnih bodisi takšnih, ki so se zgodili v preteklosti in so ostali nerazrešeni. Pomembno je, da se posameznik zaveda, da gre za rešljive težave, s katerimi se soočajo tudi številni drugi. Pogosto se srečujem s klienti, ki pravijo, da imajo občutek, da izgubljajo stik z realnostjo ali pa, da se počutijo, da je z njimi nekaj narobe. Zavedati se moramo, da ni tako. Vsi imamo težka obdobja, najbolj pomembno pri tem pa je, da te občutke prepoznamo, identificiramo njihov izvor in jih sprejmemo brez obsojanja. Vešč psihoterapevt bo upošteval vaše skrbi in strahove, prepoznal bo vaše potrebe in želje ter vas skozi proces naučil, kako obvladati težave, s katerimi se soočate.

 

Prav je, da se zavedamo, da psihoterapija ni vedno učinkovita. Obstajajo primeri, ko psihoterapija ne deluje ali pa ne daje vseh želenih rezultatov. To se zgodi predvsem, če:

 • izberemo neustreznega terapevta (lahko je težava v nepoznavanju primernih metod s strani terapevta ali pa se preprosto z njim ne ujamemo);
 • izberemo neustrezno vrsto terapije (niso vse oblike pomoči primerne za vsakogar in v določenih primerih nekatere metode in tehnike delujejo bolj učinkovito od drugih);
 • imamo nerealna pričakovanja (včasih imamo nerealna pričakovanja do sebe in/ali do drugih ljudi, kar mora psihoterapevt zaznati dovolj zgodaj v procesu terapije in se klientom o tem pogovoriti);
 • se ne vključimo aktivno v terapijo (terapija nam lahko pokaže cilj in da pogum, da ga dosežemo, ostalo moramo poiskati v sebi).Dober psihoterapevt bo te morebitne ovire na poti klienta do želenih rezultatov prepoznal in se z njim o tem pogovoril. Nešteto poti lahko vodi do istega cilja. Če se vam zdi, da ste v procesu psihoterapije obtičali, je prav, da se o tem pogovorite s terapevtom ali poiščete boljšo pot zase.

LOKACIJA:
Ljubljana Stegne ali online srečanje

CENIK:

 • Individualna psihoterapija / svetovanje
  1 terapija 50 min / 60 eur
 • Paket terapij 5 + 1 gratis 6 x 50 min / 300 eur
 • Partnerska psihoterapija
  1 terapija 90 min / 100 eur

Odpoved individualne terapije ali spremembo termina je potrebno sporočiti vsaj 2 delovna dneva vnaprej. V primeru nenapovedanega izostanka s terapije ali prepozno sporočeno odsotnost velja, da je bila terapija realizirana in se za njo izda račun. Izjema od tega pravila so bolniške odsotnosti ali drugi tehtni razlogi, ki se obravnavajo individualno.

Podporne skupine

Ljudje smo že iz časa pradavnine socialna bitja, kar pomeni, da so odnosi drug z drugim temelj našega obstoja. Samo v odnosu z drugim lahko osebnostno rastemo in skrbimo za napredek in razvoj človeške vrste. Ritem in vrednote sodobnega sveta posameznika silijo v to, da postaja vse bolj individualno bitje. S tem ni nič narobe, če znamo zapolniti praznino, ki ob tem nastaja in ohraniti nujno potrebne socialne stike. Pogosto slišimo, da je osamljenost najtežje breme, pa naj si gre za dejansko socialno izoliranost od stikov z drugimi, ali pa za posameznika, ki se v množici ljudi s svojimi težavami počuti neslišanega, nerazumljenega ali celo izoliranega od ostalih.

Skupinska terapija se je izkazala za uspešno obliko pomoči pri številnih raznovrstnih težavah, kot so anksioznost, depresija, težave v odnosih, odvisnosti, pomanjkanje samozavesti in nekatere druge. Uspešno deluje kot podporna terapija posamezniku, ki je že vključen v individualno terapijo, lahko pa je primerna tudi za posameznike, ki niso vključeni v individualno terapijo, vendar pa želijo skozi odnose z drugimi izboljšati svoje psihofizično počutje.

Šele v odnosu z drugimi lahko zares spoznamo sebe, svoje prednosti in slabosti, svoje izvrstne lastnosti in določene značilnosti, ki jih lahko izboljšamo. Sebe namreč doživljamo skozi prizmo lastnih izkušenj, vrednot in prepričanj in pogosto se zgodi, da lahko šele v interakciji z drugimi sebe razumemo v drugačni luči. Skupina nam nudi varno okolje raziskovanja sebe v interakciji z drugimi ljudmi in ima dokazano številne prednosti. Za razliko od individualne terapije ima klient v skupini manj časa za pogovor o sebi, vendar ga to poleg poudarjanja vzajemnosti in poslušanja drugega, uči, da si izbori pravi čas zase, pri tem pa dopušča prostor tudi drugim. V skupini se počutimo manj izolirani, bolj razumljeni in zato bolj usmerjeni v prepoznavanje lastnih težav, ki se včasih odražajo tudi v drugih udeležencih skupine. Člani skupine si med seboj praktično in čustveno pomagajo, skupaj preživljajo težje trenutke, delijo veselje in tudi bolečino. S tem, ko v skupini prisluhnejo drugim, se lahko udeleženci naučijo novih in drugačnih načinov reševanja podobnih situacij, iz skupine črpajo moč in vitalnost ter varnost in podporo.

Lokacija in cenik

LOKACIJA:
Ljubljana Stegne ali online srečanje

 

CENIK:
5 srečanj  (100 min / srečanje) / 120 eur (24 eur / srečanje)

Plačilo skupinske terapije se izvede vnaprej za vseh šest zaporednih srečanj, ne glede na prisotnost.

Poslovno svetovanje

Umetnost učinkovite lastne sporočilnosti je bistvena sestavina uspešnega vodenja. Dobro razvite komunikacijske veščine so gonilna sila uspešnega podjetja. To velja za vse oblike komuniciranja, tako govor in pisanje kot tudi poslušanje. Učinkovito komuniciranje in s tem tudi učinkovito poslovanje je v pretežni meri odvisno od tega, ali so zaposleni razumeli pomen našega sporočila, to je, da bodo željeni načrti vodstva učinkovito uresničeni – po možnosti v smer, v katero želimo.

Komuniciranje je proces, ki poteka v dveh smereh. Prav zaradi usmerjenosti na odnos, se je transakcijska analiza (TA) v zadnjih letih uveljavila kot učinkovita metoda za spodbujanje bolj odprte komunikacije med zaposlenimi. Izvajanje TA v organizaciji lahko močno izboljša kulturo podjetja in učinkovitost na delovnem mestu. Poleg osnovne prednosti, t.j. usmerjenosti na odnos, nam TA pomaga prepoznati interakcije med zaposlenimi in ponudi rešitve, kako jih izboljšati. Pri sprejemanju odločitev teži k temu, da ne izključuje potreb ostalih zaposlenih, kar pa tudi izboljša vodenje.

Lokacija in cenik

LOKACIJA:
Ljubljana Stegne ali online srečanje

 

CENIK:
50 min / 150 eur (min 100 min)

Mediacija

Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov, ki se bistveno razlikuje od ostalih metod, saj izhaja iz domneve, da je spore mogoče reševati na takšen način, da sta z rešitvijo zadovoljni obe strani. Ljudje si praviloma želimo rešitve, ki bi bila koristna oziroma dobra tudi za nasprotno stran, vendar pa imamo, zaradi pomanjkanja konstruktivnega dialoga, le delni uvid v resnico. To je posledica psiholoških predispozicij posameznika in zunanjih okoliščin, kar lahko uspešno obvladujemo in presežemo z mediacijo. Kvalitetno izvedena mediacija namreč opušča nasprotniško naravnanost vpletenih in spodbuja sodelovalno držo kljub konfliktu (Marko Iršič, 2017, Mediacija. Pomoč pri razreševanju konfliktov). Mediator v tem procesu deluje kot “medij”, ki udeleženima stranema pomaga slišati in razumeti drug drugega. Iz svojih primerov v praksi lahko z gotovostjo trdim, da sprti strani praviloma sami najdeta rešitev za konflikt, če je mediator dobro opravil svoje delo in med njima spremenil odnos iz destruktivne v konstruktivno komunikacijo. Usposobljeni mediatorji poznamo številne tehnike za dosego tega cilja, ki upoštevajo vse udeležene in njihove osebnostne značilnosti. 

V družinskem okolju se tehnike mediacije uporabljajo za reševanje vseh vrst vprašanj, dilem ali sporov – med partnerjema ali med dvema oziroma več člani v družini. To lahko vključuje razrešitev spornih vprašanj med udeleženci, ki imajo sicer delujoč odnos, med udeleženci, ki želijo izboljšati odnos, ločitveno in poločitveno mediacijo, mediacijo med družino in zunanjimi subjekti idr. Pri svojem delu uporabljam metode transformativne mediacije, ki se v okviru družinskih izzivov primarno usmerja k rekonstrukciji odnosov med udeleženci z namenom, da preko izboljšanega odnosa lažje dosežemo dogovor glede specifičnega vprašanja.

Prednosti mediacije v poslovnem okolju so predvsem: hitrost rešitve konfliktov, učinkovitost in uspešnost, nizki stroški, obojestransko zadovoljstvo oziroma zadovoljivost z rešitvijo in to, da pri tej metodi ni negativnih tveganj. Zato številna podjetja prepoznavajo potencial prav v konstruktivnem reševanju sporov z mediacijo.

Lokacija in cenik

LOKACIJA:
Ljubljana Stegne

 

CENIK:
50 min / 50 eur za fizične osebe
50 min / 80 eur za spore med fizično osebo in pravno osebo
50 min / 120 eur za spore med pravnima osebama (min 100 min)

V primeru mediacije, sprti strani krijeta stroške v enakih delih, razen, če se dogovorita drugače.